Alla läser

Resultat under annonserna

ALLA LÄSER

Ett läsprojekt


Sedan början av hösten 2017 pågår ett läsprojekt för alla Sfi- studerande på Vilhelmina Lärcentrum. Detta görs i syfte att hjälpa eleverna bli bättre på att läsa och skriva på bra svenska.

 

- Vi sökte – och blev beviljade - statsbidrag hos Skolverket för att få möjlighet att jobba med läs- och skrivutveckling, berättar projektledaren och Sfi-läraren Anna-Maria Sundin.

 

Hos oss har 57% av de studerande på Sfi endast 0-6 års skolbakgrund, medan genomsnittet för riket som helhet är 18%.

 

- Detta gör förstås att våra studerande har svårare att lära sig läsa och skriva bra på svenska, vilket i sin tur gör det svårare för dem att klara de högre kurserna i Sfi, fortsätter Sundin. Både för att ge de studerande extra träning och för att få chans att utveckla pedagogiska metoder som fungerar för denna målgrupp, är detta projektarbete angeläget för oss.

OM

Läsprojektet heter ”Alla läser” och är upplagt så att alla tränar läsande och skrivande i grupp 3 timmar i veckan, utöver ordinarie Sfi- undervisning. Lektionerna ligger i anslutning till de ordinarie Sfi-timmarna och Sfi-läraren Anna-Maria Sundin håller i alla gruppernas undervisning.

 

- En utmaning är att omsätta och anpassa de läsutvecklingsmetoder och undervisningsteorier som finns inom området svenska som andraspråk, till att passa kortutbildade på Sfi- nivå, menar Sundin. Hon tillägger att arbetet samtidigt är spännande, roligt och utvecklande.

 

I slutet av november -17 samlades kommuner med beviljade projektmedel i Skellefteå, där Skolverket anordnat ”Mötesplats Sfi”. Vilhelmina Lärcentrum representerades av Sundin, som där presenterade projektet för deltagarna.

 

- Det är en viktig plats för erfarenhetsutbyte där nya goda idéer kan födas, säger Sundin.


Skolverkets projektmedel sträcker sig endast till slutet av 2017, men eftersom sex månader är en mycket kort tid när det gäller att utveckla läsande och skrivande på ett andraspråk, har Vilhelmina Lärcentrum beslutat att förlänga projektet i egen regi.

 

- Det känns mycket roligt! Nu har jag och de studerande lite mer arbetsro. Det går inte att stressa med läsutveckling. Det är bara träning och långsiktigt och idogt arbete som fungerar, avslutar projektledaren.På bilden: projektledare Anna-Maria Sundin


HITTA OSS

Copyright © All Rights Reserved

VILHELMINA LÄRCENTRUM

Skolgatan 12

912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se