Vård och omsorg

Resultat under annonserna

Utbildning

Vård och omsorg

Vård och omsorgsprogrammet för vuxna är en yrkesutbildning som förbereder för alla typer av arbeten inom vård och omsorg.

Efter genomgången utbildning får du ett diplom att du är godkänd av Vård och omsorgscollege, där utbildning finns certifierad.


Tid

2020-01-20 - 2021-06-18, tre terminer.


Plats

Vilhelmina Lärcentrum


Antal

20 platser

Förkunskaper

Slutbetyg från grundskola + Svenska A/Svenska 1 på gymnasial nivå.


Ansökan

Ansök HÄR!

Sista ansökningsdag: 2019-12-15


Har du tidigare erfarenheter/kunskaper inom vård och omsorg har du möjlighet att validera delar av utbildningen.Ansökan om validering ska göras innan utbildningsstart

Du måste vara beredd på att göra praktik i annan kommun. Praktikplatserna är begränsade i Vilhelmina och därför är andra praktikorter i utbildningen en realitet.


Innan praktikperioden börjar ska du säkerställa att du har vaccinerat dig med PPD (mot TBC) och vaccin mot Hepatit B. Som deltagare inom vuxenutbildningen bekostar du själv din vaccinering. Du kan uppmanas att visa ditt vaccineringskort på Lärcentrum.


För att bli antagen till denna utbildning krävs ett registerutdrag ur belasningsregistret från Polismyndigheten. Du kan begära utdrag HÄR.

Kontaktperson

Lotta Lindström 070-275 49 81


Schema

Närträffar på Lärcentrum tisdagar och onsdagar

kl. 9.00 - 16.00.


Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du börjar med den teoretiska utbildningen där du läser karaktärsämnen (yrkesämnen). När du fått grundläggande teoretiska kunskaper kommer du redan under första terminen att få börja med den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU), som är fem veckor varje termin.


Schema för pågående kurs hittar du HÄR.


IKE (kommuner)

45.45 kr/poäng


Boendepaket i Vilhelmina.


Kostnader för deltagaren

Litteratur och vaccinering inför praktikperioderna


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad, se www.csn.se

Vård och omsorgscollege


Vilhelmina Lärcentrum är ett nationellt certifierat Vård och omsorgscollege. Det innebär att vi har:


•kvalitetssäkrade utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg.


•ledningsgrupp bransch och skola som utvecklar utbildningen gemensamt.


•utbildningar till vuxna som söker ny karriär samt till redan anställd personal som är i behov av kompetensutveckling.


Krav för Diplom VOC

Mer info om Vård och Omsorgscollege

Ingående kurser

Termin 1

2018-08-13 - 2019-01-11

(2020-01-20 - 2020-06-12)

Kurskod

Innehåll

Poäng


VÅRVÅR01

Vård och omsorgsarbete 1

200p


MEDMED01

Medicin 1

150p


HALHAL0

Hälsopedagogik

100p


PSKPSY01

Psykologi 1

50p


Praktik 5 v (Vård och omsorg)

v10-14


Totalt

500p


Termin 2

2019-01-13 - 2019-06-14

(2020-08-10 - 2021-01-22)

Kurskod

Innehåll

Poäng


VÅRVÅR02

Vård och omsorgsarbete 2

150p


SPCSPE01

Specialpedagogik 1

100p


SPCSPE02

Specialpedagogik 2

100p


GERVÅR0

Vård och omsorgsarbete vid demenssjukdom

100p


MÄNETI0

Etik och människans livsvillkor

100p


Praktik 5 v (Specialpedagogik och akutsjukvård)   

v42-46


Totalt

550pTermin 3

2019-08-19 - 2020-01-17

(2021-01-25 - 2021-06-18)

Kurskod

Innehåll

Poäng


SJUAKU0

Akutsjukvård

200p


PSYPSY01

Psykiatri 1

100p


SJUHEM0

Hemsjukvård

100p


Gymnasiearbete

100p


Praktik 5 v (Specialpedagogik och akutsjukvård)

v10-14


Totalt

500p


Litteraturförteckning

Termin 1


ISBN

Förlag

Vård och omsorgsarbete 1

ISBN 9789152330807 (2017)

Sanoma Utbildning


Medicin 1

ISBN 9789152302224

Sanoma Utbildning


Hälsopedagogik

ISBN 9789152331170 (2016)

Sanoma Utbildning


Psykologi

ISBN 9789127421172

Natur & KulturTermin 2


Vård och omsorgsarbete 2, Imborn ~Åsbrink

52315187 (2012)

Sanoma Utbildning


Specialpedagogik 1 Svensson,Höstfält, S

ISBN 9789152331972 (2016)

Sanoma Utbildning


Etik och människans livsvillkor, Cronlund

ISBN 9789152333983 (2017)

Sanoma Utbildning


Vård och omsorg vid demenssjukdomar, Skog

52307571 (2012)

Sanoma Utbildning


Specialpedagogik 2 Svensson,Höstfält, S

ISBN 9789152316061 (2016)

Sanoma Utbildning


Termin 3


Akutsjukvård: Strömberg, Johan

ISBN 9789152315200 (2012)

Sanoma Utbildning


Psykiatri 1: Göransson, Ann-Marie

ISBN 9789152307595 (2011)

Sanoma Utbildning


Åkes bok 2.0

91-631-4710-6

FUB


Gymnasiearbetet:

relevant litteratur för

det ämne eleven valt.


Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved

Foto: Hannele Bång