Vård och omsorg

Utbildning

Vård och omsorg

Vård och omsorgsprogrammet för vuxna är en yrkesutbildning som förbereder för alla typer av arbeten inom vård och omsorg.

Efter genomgången utbildning får du ett diplom att du är godkänd av Vård och omsorgscollege, där utbildning finns certifierad.

 

Tid

2018-08-13 - 2020-01-17, tre terminer.

 

Plats

Vilhelmina Lärcentrum

 

Antal

20 platser

Förkunskaper

Slutbetyg från grundskola + Svenska A/Svenska 1 på gymnasial nivå.

 

Ansökan

Sista ansökningsdag 2018-06-01. Ansök HÄR.

 

Har du tidigare erfarenheter/kunskaper inom vård och omsorg har du möjlighet att validera delar av utbildningen.Ansökan om validering ska göras innan utbildningsstart

Du måste vara beredd på att göra praktik i annan kommun. Praktikplatserna är begränsade i Vilhelmina och därför är andra praktikorter i utbildningen en realitet.

 

Innan praktikperioden börjar ska du säkerställa att du har vaccinerat dig med PPD (mot TBC) och vaccin mot Hepatit B. Som deltagare inom vuxenutbildningen bekostar du själv din vaccinering. Du kan uppmanas att visa ditt vaccineringskort på Lärcentrum.

Kontaktperson

Lotta Lindström 070-275 49 81

 

Schema

Närträffar på Lärcentrum tisdagar och onsdagar

kl. 9.00 - 16.00.

 

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Du börjar med den teoretiska utbildningen där du läser karaktärsämnen (yrkesämnen). När du fått grundläggande teoretiska kunskaper kommer du redan under första terminen att få börja med den arbetsplatsförlagda utbildningen (APU), som är fem veckor varje termin.

 

Schema för pågående kurs hittar du HÄR.

 

IKE (kommuner)

45.45 kr/poäng

 

Boendepaket i Vilhelmina.

 

Kostnader för deltagaren

Litteratur och vaccinering inför praktikperioderna

 

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad, se www.csn.se

Vård och omsorgscollege

 

Vilhelmina Lärcentrum är ett nationellt certifierat Vård och omsorgscollege. Det innebär att vi har:

 

•kvalitetssäkrade utbildningar och verksamheter inom vård och omsorg.

 

•ledningsgrupp bransch och skola som utvecklar utbildningen gemensamt.

 

•utbildningar till vuxna som söker ny karriär samt till redan anställd personal som är i behov av kompetensutveckling.

 

Krav för Diplom VOC

Mer info om Vård och Omsorgscollege

Ingående kurser

Termin 1

2018-08-13 - 2019-01-18

Kurskod

Innehåll

Poäng

 

Vård och omsorgsarbete 1

200p

 

Medicin 1

150p

 

Hälsopedagogik

100p

 

Psykologi 1

50p

 

Praktik 5 veckor vård och omsorg

v10-14

 

Totalt

500p

 

Termin 2

2019-01-21 - 2019-06-14

Kurskod

Innehåll

Poäng

 

Vård och omsorgsarbete 2

150p

 

Specialpedagogik 1

100p

 

Specialpedagogik 2

100p

 

Omvårdnad vid demens

100p

 

Etik och människans livsvillkor

100p

 

Praktik 5 v (Specialpedagogik och akutsjukvård)   

v42-46

 

Totalt

550p

 

 

Termin 3

2019-08-19 - 2020-01-17

Kurskod

Innehåll

Poäng

 

Akutsjukvård

200p

 

Psykiatri

100p

 

Hemsjukvård

100p

 

Gymnasiearbete

100p

 

Praktik 5 v (Specialpedagogik och akutsjukvård

v10-14

 

Totalt

500p

 

Litteraturförteckning

Termin 1

 

ISBN

Förlag

Vård- och omsorgsarbete 1

9789152307588

Bonniers förlag

 

Medicin 1

9789152302224

Bonniers förlag

 

Hälsopedagogik

9789152309230

Sanoma Utbildning

 

Psykologi

978-91-27-42117-2

Natur & Kultur

 

 

Termin 2

 

Vård och Omsorgsarbete 2, Imborn ~Åsbrink (2012),

52315187

Sanoma Utbildning

 

Specialpedagogik1 Svensson,Höstfält, S (2016)

978-91-523-3197-2

Sanoma Utbildning

 

Etik och människans livsvillkor, Cronlund (2011)

52307571

Sanoma Utbildning

 

Vård och omsorg vid demenssjukdomar, Skog (2012)

52307571

Sanoma Utbildning

 

Specialpedagogik2 Svensson,Höstfält, S (2016)

978-91-523-1606-1

Sanoma Utbildning

 

Termin 3

 

Akut Sjukvård: Strömberg, Johan (2012)

978-91-523-1520-0

Sanoma Utbildning

 

Psykiatri 1: Göransson, Ann-Marie (2011)

978-91-523-0759-5

Sanoma Utbildning

 

Åkes bok 2.0

91-631-4710-6

FUB

 

Gymnasiearbetet:

relevant litteratur för

det ämne eleven valt.

 

LAPPLANDSVUX

Kärnämnen och allmänna gymnasieämnen på distans

Start varje termin, vissa kurser kontinuerlig start.

GRUNDLÄGGANDE VUX

Behöver du betyg från grundskola eller repetera

ett ämne inför gymnasiala studier?

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved