Teaterutbildning

Resultat under annonserna

Teaterutbildning

Scenisk gestaltning 3

Vi är mycket glada att på Lärcentrum kunna erbjuda en utbildning i teater/scenisk gestaltning. I vår region finns det många kulturella traditioner. Teater är en konst- och kulturform som har stor betydelse för våra uttryck och förståelse av både samtid, dåtid och framtid. Välkommen till vår nya utbildning och en spännande vår!

 

Tid

2019-01-14 - 2019-06-14

Onsdagar kl. 17.00 - 21.00

 

 

Plats

Lärcentrum Vilhelmina och Folkets Hus Vilhelmina

 

Antal

Minst 6 deltagare. Åldersgräns: 16 år och uppåt

Är du en estetiker?

 

Är du en av våra deltagare i den kommande utbildningen teater/scenisk gestaltning?

Har du teatern i dig eller vill du utveckla dig själv?

 

Testa dig HÄR!

Inför utbildningen

Beredskap att utveckla följande:

- Kunskaper om teater som konstform och arbetsplats.

- Förmåga att med röst, kropp och rörelse gestalta sceniska karaktärer.

- Förmåga att använda olika sceniska uttrycksmedel för att kommunicera med en publik.

 

Ansökan

Kurstid: 2019-01-14 - 2019-06-14, 22v

Sista ansökningsdag 2018-12-17. Ansök HÄR.

Kontaktperson

Teaterpedagog Thomas Parr tel 072-578 03 24,

mejl parr@decide.de

 

Kostnader för deltagaren

Inga kostnader

 

Ingående kurser

TEASCE03 Scenisk gestaltning 3

Centralt innehåll

- Gestaltning med fokus på något eller några av teaterns uttrycksområden, dvs. kropp, röst, scenografi, mask, kostym, ljud eller ljus.

- Gestaltning av en scenisk berättelse.

- Arbetsprocessen med en scenisk produktion från idé till färdig föreställning. Repetitionsarbetets olika stadier och samverkan mellan samtliga uttrycksområden i en scenisk produktion.

- Scenisk produktion, möte med publik.

- Teatern som kollektiv konstart, samarbetets betydelse för att skapa en scenisk produktion.

- Reflektion över det egna skapandet.

- Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på att förmedla en berättelse till publik.

- Begrepp för analys av scenisk gestaltning, till exempel helhet, samband och samverkan.

 

MISSA INTE!

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved