Socionom UMU

Resultat under annonserna

Utbildning distans mot

Umeå Universitet

Socionom

Vill du arbeta med människor? Är du intresserad av relationer och samspelet mellan människa och omgivande samhälle? Vill du möta och bistå människor som befinner sig i utsatta och problematiska livssituationer? Då är socionomyrket någonting för dig.

 

Tid

Utbildningen startar våren 2019 på distans

 

Plats

Socionomprogrammet kan du läsa antingen på campus i Umeå, eller från och med vt 2019 som distansutbildning med ett antal fysiska träffar i Umeå varje termin. Under 2018 går det endast att studera på campus i Umeå. Intag till utbildningen till campus och på distans sker både vår och höst.

 

Studera på distans via Vilhelmina Lärcentrum. Vi kan hjälpa dig med studieplats, videkonferens, studieteknik, skrivningar med mera.

 

Examen

Socionomutbildningen omfattar tre och ett halvt års högskolestudier, 210 hp som leder till en Socionomexamen (Degree of Bachelor of Science in Social Work)

 

 

Utbildningen

Som socionom arbetar du med människor som befinner sig i olika typer av problematiska livssituationer. Under utbildningen får du praktiska och teoretiska kunskaper som hjälper dig i ett framtida förebyggande, stödjande och behandlande socialt arbete.

 

Undervisningens upplägg

Socionomprogrammet genomförs på helfart och omfattar 210 hp. Socialt arbete utgör programmets huvudområde och grundar sig i kunskap om och en förståelse för samspelet mellan individ och omgivande samhälle. Under utbildningens första två år får du en grundläggande förståelse för de villkor och förutsättningar som ramar in det sociala arbetet och socionomyrket. Under termin fyra jobbar vi bl. a med iscensättning av problematik som du kommer att möta i din roll som professionell socionom. Du får praktiskt prova på yrket under termin fem när du gör verksamhetsförlagd utbildning. Under sjätte terminen skriver du ett examensarbete och på termin sju läser du en obligatorisk kurs, samt valbara kurser. Termin sju ges på avancerad nivå. Genom hela utbildningen får du utveckla dina personliga egenskaper och börja forma din yrkesidentitet vilket görs genom färdighetsträning, diskussion och reflektion.

 

Verksamhetsförlagd utbildning

Du gör en termins handledd verksamhetsförlagd utbildning där du får pröva och utveckla din förmåga att integrera teori med praktik. Utbildningen tilldelar dig en placering någonstans i Norrbottens-, Västerbottens- och Västernorrlands län. Detta innebär att du kan komma att genomföra din verksamhetsförlagda utbildning på någon annan ort än din bostadsort. Placeringsprocessen för den verksamhetsförlagda utbildningen påbörjas tidigt under termin fyra. Du kan också ansöka om att få göra den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands.

Samma utbildning men olika utbildningsformer

Undervisningen sker på lite olika sätt om man väljer att läsa vid campus i Umeå eller på distans. Läser du programmet i Umeå kommer du huvudsakligen att ta del av undervisning i olika former vid campus Umeå. Delar av undervisningen kan komma att ske via vår webbaserade lärplattform.

 

Läser du i socionomprogrammet på distans kommer du att ha olika former av undervisning. Huvudsakligen sitter du på valfri plats där det finns fungerande uppkoppling och deltar i undervisningen via vår webbaserade lärplattform. Du kommer också att träffa dina kurskamrater och dina lärare regelbundet varje termin vid fysiska träffar på campus i Umeå. En del uppgifter och examinationer som du får på kursen kommer du att få presentera på lärplattformen medan andra sker vid de fysiska träffarna i Umeå.

 

Efter utbildningen

Som socionom har du en bred arbetsmarknad och kan arbeta inom många olika verksamheter med social anknytning. Inom samtliga områden arbetar socionomen med människor i utsatta situationer av olika slag. Några exempel på arbetsplatser är socialtjänsten, kuratorsverksamhet inom hälso- och sjukvård samt skola, behandlingshem, verksamheter för äldre och funktionshindrade, kriminalvården, försäkringskassa, arbetsförmedling och inom privata verksamheter. Du kan också jobba inom humanitära organisationer både internationellt och nationellt. Eget företagande är ett växande fält inom socialt arbete.

Frågor

För vidare frågor och ansökan kontakta vår studie- och yrkesvägledare för hjälp eller ställ frågorna direkt till Umeå Universitet. OBSERVERA att denna utbildning inte görs av Vilhelmina Lärcentrum.

 

Kontaktpersoner för programmet är:

Ann-Christin Olsson, socionomprogrammet i Umeå

Gudrun Hedberg socionomprogrammet i Luleå, Skellefteå och Örnsköldsvik

 

Läs mer

Läs mer om utbildningen och yrket HÄR.

 

LAPPLANDSVUX

Kärnämnen och allmänna gymnasieämnen på distans

Start varje termin, vissa kurser kontinuerlig start.

VÅRD OCH OMSORG

3 terminers distansanpassad utbildning. Start 16 januari 2017. Fulltecknad. Ny utbildning startar i augusti 2018.

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved