SFI

Resultat under annonserna

På Vilhelmina Lärcentrum bedrivs Sfi tillsammans med all annan kommunal vuxenutbildning. Den vänder sig till invandrare som behöver grundläggande kunskaper i svenska språket, och syftar till att utveckla förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt i vardags- samhälls- och arbetsliv.

 

Tid

2018-01-08 - 2018-12-21 Kontinuerlig antagning

Året runt, undervisning 15 h/vecka med uppehåll v28-30 varje sommar.

 

Må - fre kl 8.30 - 12.00. Alfa, kurs C och kurs D

Må - to kl 12.00 - 15.30, Fre kl 8.30 - 12.00. Kurs A+Intro och kurs B

 

Plats

Lärcentrum, Skolgatan 12, Vilhelmina

 

Kurser

Analfabetundervisning, Kurs A, Kurs B, Kurs C, Kurs D

Efter introduktionskurs följer du den studieväg som motsvarar förkunskaper och studiebakgrund.

 

Få förkunskaper och kort studiebakgrund= Studieväg 1

 

Medelgoda förkunskaper och studiebakgrund= Studieväg 2

 

Goda förkunskaper och längre studiebakgrund= Studieväg 3

 

Behörighet

Mantalsskriven i Vilhelmina kommun eller

Boende vid Migrationsverkets anläggningsboende med uppehållstillstånd

20 år och uppåt (16-20 år till gymnasieskolan)

Saknar grundläggande kunskaper i svenska språket

 

Ansökan

Ansökan (Länk till ansökningsblankett i pappersformat)

 

Kontinuerlig antagning första måndagen i varje månad

 

IKE

Enligt avtal Västerbottensvux

Dagar med hemstudier 2018

 

Svenska för invandrare

 

2-4/1

29/3

30/4

11/5

22/6

v28-30

2/11

v52

 

Semesterstängt

 

v28-v30

Kontaktperson

Studievägledare Annmari Jonsson tel: 0940-146 04

Lärarrum Sfi tel: 0940-146 13

 

Alfa: Angelica Bång

Kurs A + Intro: ThorBjörn Edlund

Kurs B: Laila Abramsson

Kurs C: Erika Fürsten

Kurs D: Erika Fürsten

 

Kostnader för deltagaren

Avgiftsfri utbildning

 

Studiemedel

Utbildningen är ej studiemedelsberättigad..

 

Ingående kurser

Efter varje avslutad kurs får du ett betyg.

Efter kurs B, C och D följer ett obligatoriskt nationellt slutprov.

 

Antagning till Sfi sker löpande under hela året och utbildningen planeras och genomförs efter individens behov och förutsättningar, ibland tillsammans med andra aktörer, t ex Arbetsförmedlingen. Sfi kan kombineras med andra kurser inom Komvux, praktik eller arbete.

 

På Sfi i Vilhelmina har vi utbildade lärare, fina lokaler och en god studiemiljö. Vi har lärarassistent i alla grupper och speciellt i Alfagruppen har vi en assistent för språkstöd på modersmålet. Vi har god tillgång till modern teknik, tex bärbara datorer och läsplattor.

 

 

PERSONLIG EKONOMI &

JURIDIK FÖR NYA SVENSKAR

Kursens mål är att deltagaren ska ta ett större ansvar för sitt eget liv och sin familjs försörjning och därigenom själva få en bättre ekonomi och ett bättre socialt liv.

ALLMÄNNA GYMNASIALA

UTBILDNINGAR

Massor av kurser med hög utbildningskvalitet på distans, via webb och videokonferens genom Lapplandsvux.

MER INFO

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved