SFI

Resultat under annonserna

Utbildning

Svenska för invandrare

På Vilhelmina Lärcentrum bedrivs Sfi tillsammans med all annan kommunal vuxenutbildning. Den vänder sig till invandrare som behöver grundläggande kunskaper i svenska språket, och syftar till att utveckla förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt i vardags- samhälls- och arbetsliv.

 

Tid

2018-01-08 - 2018-12-21 Kontinuerlig antagning

Året runt, undervisning 15 h/vecka med uppehåll v28-30 varje sommar.

 

Må - fre kl 8.30 - 12.00. Alfa, kurs B och kurs D

Må - to kl 12.15 - 15.30, Fre kl 8.30 - 12.00. Kurs A+Intro och kurs C

 

Plats

Lärcentrum, Skolgatan 12, Vilhelmina

 

Kurser

Analfabetundervisning (Alfa), Kurs A, Kurs B, Kurs C, Kurs D

Efter introduktionskurs följer du den studieväg som motsvarar förkunskaper och studiebakgrund.

 

Få förkunskaper och kort studiebakgrund= Studieväg 1

 

Medelgoda förkunskaper och studiebakgrund= Studieväg 2

 

Goda förkunskaper och längre studiebakgrund= Studieväg 3

 

Behörighet

Mantalsskriven i Vilhelmina kommun eller

Boende vid Migrationsverkets anläggningsboende med uppehållstillstånd

20 år och uppåt (16-20 år till gymnasieskolan)

Saknar grundläggande kunskaper i svenska språket

 

Ansökan

Ansökan (Länk till ansökningsblankett i pappersformat)

 

Kontinuerlig antagning första måndagen i varje månad

 

IKE

Enligt avtal Västerbottensvux

Dagar med hemstudier 2018

 

Svenska för invandrare

 

2-4/1

29/3

30/4

11/5

22/6

v28-30

2/11

v52

 

Semesterstängt

 

v28-v30

Kontaktperson

Studievägledare Annmari Jonsson tel: 0940-146 04

Lärarrum Sfi tel: 0940-146 13

 

Alfa: Angelica Bång

Kurs A + Intro: ThorBjörn Edlund

Kurs B: Laila Abramsson

Kurs C: Erika Fürsten

Kurs D: Erika Fürsten

 

Kostnader för deltagaren

Avgiftsfri utbildning

 

Studiemedel

Utbildningen är ej studiemedelsberättigad..

 

Ingående kurser

Efter varje avslutad kurs får du ett betyg.

Efter kurs B, C och D följer ett obligatoriskt nationellt slutprov.

 

Antagning till Sfi sker löpande under hela året och utbildningen planeras och genomförs efter individens behov och förutsättningar, ibland tillsammans med andra aktörer, t ex Arbetsförmedlingen. Sfi kan kombineras med andra kurser inom Komvux, praktik eller arbete.

 

På Sfi i Vilhelmina har vi utbildade lärare, fina lokaler och en god studiemiljö. Vi har lärarassistent i alla grupper och speciellt i Alfagruppen har vi en assistent för språkstöd på modersmålet. Vi har god tillgång till modern teknik, tex bärbara datorer och läsplattor.

 

 

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved