Enkäter

Resultat under annonserna

ENKÄTER

Deltagarenkäter är en viktig del i Lärcentrums kvalitetsarbete.

Ta god tid på dig när du svarar!

Tack för att du hjälper till!

OBS! Enkäterna är endast upplåsta under en begränsad tidsperiod. Meddela Lars Jonsson om enkäten är låst!

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved