Redovisning 2

Resultat under annonserna

Utbildning

Redovisning 2

För dig som är intresserade av redovisning och beskattning är kursen Redovisning 2 en bra fortsättningskurs. Du får lära dig om olika företagsformer och lagar och bestämmelser som styr verksamheten. Kursen behandlar även företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa. Kursens mål är att du självständigt ska kunna sköta redovisning och deklaration för mindre företag samt kunna ge råd inom dessa områden.


Vi använder moderna redovisnings- och skatteprogram som är gratis för deltagaren.


Denna kurs körs också med distansteknik och vi sänder till Lärcentra i Dorotea, Åsele, Lycksele, Storuman, Sorsele, Malå och Norsjö.


Tid

2019-08-19 - 2019-12-16

Måndagar, kl. 14.15 - 16.45


Plats

Vilhelmina Lärcentrum och via distans


Antal

10 platser

Förkunskaper

I första hand erbjuds kursen de som läst Redovisning 1 eller har erfarenhet av området redovisning/beskattning


Ansökan

Kurstid: 2019-08-19 - 2019-12-16

Gör din ansökan HÄR!


IKE (Kommuner)

Pris enligt avtal inom Västerbottensvux.

Kontaktperson

Lärare Per-Olof Nilsson tel 076-138 55 03


Kostnader för deltagaren

Du bekostar läromedel själv.


Studiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigad


Ingående kurs

Redovisning 2, FÖRRED02, 100 poäng


Litteratur

Deltagaren bekostar själva inköp av litteratur.

Faktabok Goodwill – redovisning av Christer Johansson m fl

Övningsbok  Goodwill – redovisning av Christer Johansson m fl

Arbetsområden

Affärshändelser, upprättande av bokslut, personal och löner, kassaflöde, koncernredovisning, nyckeltal, lönsamhetsmått, beskattning, obeskattade reserver, inkomstslagen, internationella redovisningsprinciper, revision, lagstiftning som styr redovisning, värdering av tillgångar och skulder samt upprättande av deklarationer för olika företagsformer samt skatteplanering.


Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved

Foto: Hannele Bång