Redovisning 2

Utbildning

Redovisning 2

För dig som är intresserade av redovisning och beskattning är kursen Redovisning 2 en bra fortsättningskurs. Du får lära dig om olika företagsformer och lagar och bestämmelser som styr verksamheten. Kursen behandlar även företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa. Kursens mål är att du självständigt ska kunna sköta redovisning och deklaration för mindre företag samt kunna ge råd inom dessa områden.

 

Vi använder moderna redovisnings- och skatteprogram som är gratis för deltagaren.

 

Tid

2018-01-15 -2018-05-28

Måndagar, Kvällstid

 

Plats

Vilhelmina Lärcentrum

 

Antal

10 platser

Förkunskaper

I första hand erbjuds kursen de som läst Redovisning 1 eller har erfarenhet av området redovisning/beskattning

 

Ansökan

Sista ansökningsdag 2018-01-10 Ansök HÄR

 

IKE (Kommuner)

Pris enligt avtal inom Västerbottensvux.

Kontaktperson

Lärare Per-Olof Nilsson tel 076-138 55 03

 

Kostnader för deltagaren

Du bekostar läromedel själv.

 

Studiefinansiering

Utbildningen är studiemedelsberättigad

 

Ingående kurser

Redovisning 2 100 poäng, kurskod FÖRRED02

 

Litteratur

Deltagaren bekostar själva inköp av litteratur

Faktabok Goodwill – redovisning av Christer Johansson m fl

Övningsbok  Goodwill – redovisning av Christer Johansson m fl

Arbetsområden

Affärshändelser, upprättande av bokslut, personal och löner, kassaflöde, koncernredovisning, nyckeltal, lönsamhetsmått, beskattning, obeskattade reserver, inkomstslagen, internationella redovisningsprinciper, revision, lagstiftning som styr redovisning, värdering av tillgångar och skulder samt upprättande av deklarationer för olika företagsformer samt skatteplanering.

 

REDOVISNING 1

Redovisning 1 är en kurs för dig som vill kunna sköta bokföring och upprätta deklaration inom näringsverksamhet.

INKÖP UPPDRAGSUTB.

Utbildningen vänder sig till dig som fattar inköpsbeslut i ditt dagliga arbete och som på ett stimulerande sätt vill få ett strukturerat grepp om hela inköpsprocessen.

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved