Mellansida lastbilsmek servicetek

LÄRLINGSUTBILDNINGAR FORDON

 

Servicetekniker personbil och Lastbilsmekaniker

Servicetekniker personbil

 

Vilhelmina Lärcentrum ger i samarbete med Bilbolaget, Eriksson Bil och Nordiska Bil AB en lärlingsutbildning till servicetekniker. Lärlingsutbildningen genomförs inom ramen för den statliga satsningen på lärlingsvux.

Lastbilsmekaniker

 

Vilhelmina Lärcentrum ger i samarbete med Wist Last & Buss AB en lärlingsutbildning till lastbilsmekaniker för fjärde året i följd. Lärlingsutbildningen genomförs inom ramen för den statliga satsningen på lärlingsvux.

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved