Privatjuridik

Resultat under annonserna

Utbildning

Privatjuridik

För deltagare som är intresserad av juridik är kursen privatjuridik en bra introduktionskurs för dig. Man får läsa om det svenska rättssystemet och du får förståelse för hur gällande lagar styr privatlivet. Kursen omfattar även internationell rätt, som belyser Sveriges förhållande till omvärlden och där tonvikten är lagd på EU-rätt.

 

 

Tid

2019-01-07 - 2019-05-20 måndagskvällar kl 18-21

 

Plats

Vilhelmina Lärcentrum + distansteknik

 

Antal

15 platser

Förkunskaper

Inga

 

Ansökan

Sista ansökningsdag 2018-12-17 Ansök HÄR

 

IKE (Kommuner)

Pris enligt avtal inom Västerbottensvux

 

Innehåll

I år kommer vi särskilt att arbeta med:

 

Familjerätt och arvsrätt: regler som rör par- och familjerelationer samt arv, testamente och bodelning.

 

Avtalsrätt: hur avtal sluts samt deras rättsverkan.

Konsumenträtt och köprätt: regler som rör köp mellan konsument och näringsidkare, konsumentkrediter samt köp mellan privatpersoner.

 

Fastighetsrätt: regler som rör köp av fast egendom samt hyra och andra nyttjanderätter.

 

Arbetsrätt: arbetstagarens rättigheter och skyldigheter.

 

Kontaktperson

Lärare Per-Olof Nilsson tel 076-138 55 03

 

Kostnader för deltagaren

Litteratur:

 

J2000 Privatjuridik, Fakta och uppgifter. Upplaga 2

ISBN 978-91-47-11579-2

Författare: Jan Olof Andersson mfl

 

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad (i kombination med andra kurser)

 

Ingående kurser

Privatjuridik JURPRI0 100 poäng

 

Arbetsområden

Familje- och arvsrätt, avtalsrätt, obeståndsrätt, försäkringsrätt, arbetsrätt, konsument- och köprätt, skadeståndsrätt, fastighetsrätt samt andra områden som intresserar deltagarna.

 

 

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved