Inköp uppdragsutb

Uppdragsutbildning

Grundutbildning i inköp

 

Grundutbildning i inköp

 

• Ett perfekt avstamp för dig som vill göra karriär inom inköp!

• Omfattar allt det viktigaste inom inköp: Inköpsteknik, Inköpsjuridik, Logistik, Inköpsekonomi och Förhandling

• Praktiska case, grubbarbeten och inspirerande övningar

• Sträcker sig över en hel termin, och är en introduktion till Certifieringsprogrammet i inköp.

 

KURSEN PÅGÅR

Kursen är indelad i två delar

Del 1 2-5 oktober

Del 2 6 - 9 november

Pris 19 500 kronor exkl. moms

Företag kan söka företagscheck på 50% av kursavgiften.

 

Sista anmälningsdag 4 september 2017.

Ur innehållet

 

Under utbildningen får du bland annat kunskaper i inköpstek- nik, affärsjuridik, logistik, affärsekonomi och förhandlingsteknik. Du får även insikt i hur moderna inköpsprocesser i olika bran- scher organiseras och styrs med framgång. Efter avslutad utbildning och godkänt kunskapsprov får du Silfs Inköpslicens som uppfyller IFPSM:s internationella krav.

(Grundutbildning i inköp utgör termin 1 i certifieringspro- grammet i inköp, CISilf®, men ges även som fristående kurs. Först efter avslutad grundutbildning beslutar du när du vill gå vidare med dina studier.).

 

Inköpsteknik

• Inköpsfunktionens syfte och mål

• Inköpsprocessen – från behovsanalys till uppföljning

• Behovsanalysprocessen

• Marknadsanalysprocessen och leverantörsbedömning

• Affärsmannaskap

 

Inköpsjuridik

• Avtalslagen, köplagen, internationella köplagen, konsu-

ment-, köplagen och räntelagen

• Avtalsprocessen

• Fullmakter

• Leverantörsvillkor och incoterms

 

Logistik

• Leveransprocessen, leveransbevakning och kvalitet • Logistikröret

• Logistikens roll i företaget

• Nyckeltalsanalyser – DuPont

 

Inköpsekonomi

• Introduktion till företagsekonomi

• Totalkalkyl, bidragskalkyl, påläggskalkyl

• Företagets redovisning, resultat- och balansräkning • Ekonomisk leverantörsbedömning

• Företagsspel

 

Förhandling

• Förhandlingsprocessen - värderingar/etik, förberedelse,

information

• Öppning, eftergifter och avslut

• Praktiska case kring strategiska förhandlingar med

förberedelser

Syfte och utbildningsmål

 

Ge en god grund för att göra effektiva och affärsmässiga inköp och driva leverantörssamarbeten i en globalt styrd inköpsmiljö. Du får ett helhetsperspektiv på hela inköpspro- cessen, en bättre inköpskompetens och en ökad trygghet i din roll som inköpare. Under utbildningen integreras hela tiden praktiska och teoretiska moment.

Vem ska gå?

 

Du som arbetar med inköp/upphandling, avtal/kontrakt och anskaffning på “hel- eller deltid” och efterfrågar en bred inköpsutbildning som ger en introduktion till det moderna inköpet. Utbildningen är perfekt både för dig som är ny som inköpare och för dig som arbetat några år och fått ett större ansvar. Kursen är även lämplig för dig som utformar kravspecifikationer och som har inslag av inköpsarbete och kostnadsansvar i ditt dagliga arbete.

Anmälan

 

  • Via formulär.
  • Via kontaktperson Stefan Backlund på telefon 070-589 60 51 eller via mail stefan.backlund@vilhelmina.se
  • Sista anmälningsdag 4 september 2017.

REDOVISNING 1

Redovisning 1 är en kurs för dig som vill kunna sköta bokföring och upprätta deklaration inom näringsverksamhet. Kursen vänder sig till dig som är nybörjare och vill få grundläggande kunskaper inom ämnet.

PERSONLIG EKONOMI OCH JURIDIK (FÖR SFI)

Ämnet behandlar i huvudsak hur lagar och regler påverkar den enskilda människans ekonomi och boende under olika perioder av livet.

Start uppskjuten i avvaktan på fler deltagare!

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved