Grundläggande vux

Resultat under annonserna

Utbildning

Grundläggande vux

Grundläggande vuxenutbildning ger dig möjlighet att förbereda dig inför studier inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete.


Tid

Hösten: 2019-08-26 - 2019-12-20

Våren: 2020-01-07 - 2020-06-26

Intag görs följande veckor 2019: vecka 35 och vecka 42


Plats

Vilhelmina Lärcentrum


Antal

Minimum 5 deltagare per kursFörkunskaper

Inga formella krav. Dina förkunskaper bestämmer vilken nivå du påbörjar studierna.


Ansökan

Sista ansökningsdag 2019-05-26 Ansök HÄR


IKE (Kommuner)

35 kr/poäng

Slutbetyg

Ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning ska innehålla följande kurser med lägst betyget E: svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Även andra kurser och ämnen kan ingå i ett sådant slutbetyg.


Schema

GrundVux-schema


Kontaktperson

Studievägledare Annmari Jonsson tel 146 04, Kanslist Siri Nilsson tel 142 34


Kostnader för deltagaren

Inga kostnader


Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad


Kurser

Kurser med lärarledd klassrumsundervisning


Matematik


Kurser i samarbete med Storuman Lärcentrum


Engelska

Samhällskunskap

Svenska

Svenska som andraspråk


Övriga kurser (ej aktiva, men sökbara)


Biologi, fysik, kemi, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, religion


Kursplaner

Matematik, GRNMAT2 600p

Svenska som andraspråk, GRNSVA2 700p

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved

Foto: Hannele Bång