Grundläggande vux

Resultat under annonserna

Utbildning

Grundläggande vux

Grundläggande vuxenutbildning ger dig möjlighet att förbereda dig inför studier inom den gymnasiala vuxenutbildningen.

Du väljer själv studietakt, vilket gör att studierna kan kombineras med arbete.

 

Tid

Hösten: 2018-08-27 - 2018-12-21

Våren: 2019-01-07 - 2019-06-28

Intag görs följande veckor 2018: v35, v42, 2019: v2, v11

 

Plats

Vilhelmina Lärcentrum

 

Antal

Minimum 5 deltagare per kurs

 

 

Förkunskaper

Inga formella krav. Dina förkunskaper bestämmer vilken nivå du påbörjar studierna.

 

Ansökan

Sista ansökningsdag 2018-12-17 Ansök HÄR

 

IKE (Kommuner)

35 kr/poäng

Slutbetyg

Ett slutbetyg från grundläggande vuxenutbildning ska innehålla följande kurser med lägst betyget E: svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och samhällskunskap. Även andra kurser och ämnen kan ingå i ett sådant slutbetyg.

 

Schema

GrundVux-schema hösten 2018

 

Kontaktperson

Studievägledare Annmari Jonsson tel 146 04, Kanslist Siri Nilsson tel 142 34

 

Kostnader för deltagaren

Inga kostnader

 

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad

 

Kurser

Kurser med lärarledd klassrumsundervisning:

 

Matematik

Svenska

Svenska som andraspråk

 

Kurser på distans

 

Engelska (Hermods)

Samhällskunskap (Hermods)

 

Övriga kurser (ej aktiva, men sökbara)

 

Biologi, fysik, kemi, geografi, hem- och konsumentkunskap, historia, religion

 

Kursplaner

Matematik, GRNMAT2 600p

Svenska som andraspråk, GRNSVA2 700p

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved