Barnskötare

Resultat under annonserna

Vilhelmina Lärcentrum genomför en barnskötarutbildning i samarbete med förskolorna i Vilhelmina.

Utbildningen är en förkortad barnskötarutbildning som ger dig kunskaper för anställning som barnskötare lokalt i  kommunen.

Efter utbildningen får du 1 månads 80% allmän visstidsanställning inom kommunen.

 

Tid

Startar hösten 2019!

 

Plats

Lärcentrum, Skolgatan 12, Vilhelmina

Praktikplats inom förskola

Teori måndagar och torsdagar, praktik tisdagar och onsdagar, självstudier fredagar.

 

Antal

12 platser

 

 

Förkunskaper

Slutbetyg från grundskola

Meriterande är arbete inom området.

 

Ansökan

Ansökan kan ej lämnas nu.

Utbildningen startar hösten 2019.

 

Komplettera din ansökan med arbetsintyg inom området, eftersom detta är meriterande.

 

Ansökan ska kompletteras med utdrag ifrån polisens belastningsregister.

 

Validering görs innan utbildningsstart. Inkom med ansökan om detta.

 

Intervjuer kan tillämpas för urval.

 

IKE (Kommuner)

 

För att bli antagen till denna utbildning krävs ett registerutdrag ur belasningsregistret från Polismyndigheten. Du kan begära utdrag HÄR.

 

 

 

 

Kostnader för deltagaren

Du bekostar läromedel själv.

 

Boendepaket i Vilhelmina.

 

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad.

 

Ingående kurser

PEGSKP0 Pedagogiskt arbete 200p

PEDBAS0 Barns lärande och växande 100p

PEGPEA0 Skapande verksamhet 100p

 

Litteratur

Pedagogiskt arbete Tove Phillips  Gleerups ISBN 978-91-40-67577-4

Barns lärande och växande Tove Phillips  Gleerups ISBN 978-91-40-67576-7

Skapande verksamhet Tove Phillips  Gleerups ISBN 978-91-40-67836-2

Läroplan för förskolan Lpfö-98/16

 

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved