Barnskötare

Vilhelmina Lärcentrum genomför en barnskötarutbildning i samarbete med förskolorna i Vilhelmina.

Utbildningen är en förkortad barnskötarutbildning som ger dig kunskaper för anställning som barnskötare lokalt i  kommunen.

Efter utbildningen får du 1 månads 80% allmän visstidsanställning inom kommunen.

 

Tid

2018-09-17 - 2019-02-01

 

Plats

Lärcentrum, Skolgatan 12, Vilhelmina

Praktikplats inom förskola

Teori måndagar och torsdagar, praktik tisdagar och onsdagar, självstudier fredagar.

 

Antal

12 platser

 

 

Förkunskaper

Slutbetyg från grundskola

Meriterande är arbete inom området.

 

Ansökan

 

Sista ansökningsdag 2018-06-01. Ansök HÄR!

 

Komplettera din ansökan med arbetsintyg inom området, eftersom detta är meriterande.

 

Ansökan ska kompletteras med utdrag ifrån polisens belastningsregister.

 

Validering görs innan utbildningsstart. Inkom med ansökan om detta.

 

Intervjuer kan tillämpas för urval.

 

IKE (Kommuner)

 

 

Kontaktperson

Pia Gustafson 070-130 82 60 pia.gustafsson@vilhelmina.se

 

Kostnader för deltagaren

Du bekostar läromedel själv.

 

Boendepaket i Vilhelmina.

 

Studiemedel

Utbildningen är studiemedelsberättigad.

 

Ingående kurser

PEGSKP0 Pedagogiskt arbete 200p

PEDBAS0 Barns lärande och växande 100p

PEGPEA0 Skapande verksamhet 100p

 

Litteratur

Pedagogiskt arbete Tove Phillips  Gleerups ISBN 978-91-40-67577-4

Barns lärande och växande Tove Phillips  Gleerups ISBN 978-91-40-67576-7

Skapande verksamhet Tove Phillips  Gleerups ISBN 978-91-40-67836-2

Läroplan för förskolan Lpfö-98/16

 

LAPPLANDSVUX

Kärnämnen och allmänna gymnasieämnen på distans

Start varje termin, vissa kurser kontinuerlig start.

VÅRD OCH OMSORG

3 terminers distansanpassad utbildning. Start 16 januari 2017. Fulltecknad. Ny utbildning startar i augusti 2018.

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved