SFI

Resultat under annonserna

UTBILDNING

SVENSKA FÖR INVANDRARE (SFI)


På Vilhelmina Lärcentrum bedrivs Sfi tillsammans med all annan kommunal vuxenutbildning. Den vänder sig till invandrare som behöver grundläggande kunskaper i svenska språket, och syftar till att utveckla förmågan att kommunicera muntligt och skriftligt i vardags- samhälls- och arbetsliv.

INFORMATION

TID

2018-01-08 - 2018-12-21 Kontinuerlig antagning

Året runt, undervisning 15 h/vecka med uppehåll v28-30 varje sommar.

PLATS

Lärcentrum, Skolgatan 12, Vilhelmina

KURSER

Analfabetundervisning (Alfa), Kurs A, Kurs B, Kurs C, Kurs D

Efter introduktionskurs följer du den studieväg som motsvarar förkunskaper och studiebakgrund.


Få förkunskaper och kort studiebakgrund= Studieväg 1


Medelgoda förkunskaper och studiebakgrund= Studieväg 2


Goda förkunskaper och längre studiebakgrund= Studieväg 3

BEHÖRIGHET

Mantalsskriven i Vilhelmina kommun eller

Boende vid Migrationsverkets anläggningsboende med uppehållstillstånd

20 år och uppåt (16-20 år till gymnasieskolan)

Saknar grundläggande kunskaper i svenska språket


ANSÖKAN

Ansökan (Länk till ansökningsblankett i pappersformat)


Kontinuerlig antagning första måndagen i varje månad


IKE

Enligt avtal Västerbottensvux


DAGAR MED HEMSTUDIER 2019

Svenska för invandrare


2-4/1

29/3

30/4

11/5

22/6

v28-30

2/11

v52


Semesterstängt


v28-v31


Annmari Jonsson


Studie- och yrkesvägledare


telefon         0940-146 04

e-post          annmari.jonsson@vilhelmina.se


KONTAKTPERSON

Studievägledare Annmari Jonsson tel: 0940-146 04

Lärarrum Sfi tel: 0940-146 13


Alfa: Angelica Bång

Kurs A + Intro: ThorBjörn Edlund

Kurs B: Laila Abramsson

Kurs C: Erika Fürsten

Kurs D: Erika Fürsten


KOSTNADER FÖR DELTAGAREN

Avgiftsfri utbildning.


STUDIEMEDEL

Utbildningen är ej studiemedelsberättigad.


INGÅENDE KURSER

Efter varje avslutad kurs får du ett betyg.

Efter kurs B, C och D följer ett obligatoriskt nationellt slutprov.


Antagning till Sfi sker löpande under hela året och utbildningen planeras och genomförs efter individens behov och förutsättningar, ibland tillsammans med andra aktörer, t ex Arbetsförmedlingen. Sfi kan kombineras med andra kurser inom Komvux, praktik eller arbete.


På Sfi i Vilhelmina har vi utbildade lärare, fina lokaler och en god studiemiljö. Vi har lärarassistent i alla grupper och speciellt i Alfagruppen har vi en assistent för språkstöd på modersmålet. Vi har god tillgång till modern teknik, tex bärbara datorer och läsplattor.

HITTA OSS

Copyright © All Rights Reserved

VILHELMINA LÄRCENTRUM

Skolgatan 12

912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se