Immigrationsservice

Resultat under annonserna

ESF

 

Detta projekt finansieras av Europeiska socialfonden programområde 2, Norra Norrland.

Trio 2010-2011

 

Södra Lappland är en region där ett stort antal aktörer från stat, kommun, landsting, organisationer och företag nu gör gemensam sak för att stödja ungdomarna i vår bygd. Vi fokuserar på personer mellan 16-64 år som inte är i studier eller arbete. Projektet pågår mellan 2010 och 2011.

Upptaktsträff

 

Fredagen den 22 feb 2009 hade Lärcentrum stor upptaktsträff för TRIO-projektet med ett fyrtiotal deltagare från olika myndigheter och organisationer som ingår i projektet. Projektledare Ulrika Burman och projektmedarbetare Lillemor Paulsson började sitt arbete den 1 februari och de första ungdomarna kommer in i projektet den 1 mars.

Syfte

 

Syftet med TRIO är att öka ungdomarnas anställningsbarhet.

Vilhelmina Immigrationsservice

en enhet under Vilhelmina Lärcentrum 2009-2011

 

Vilhelmina Immigrationsservice hette tidigare Flyktingsamordningen. Det nya namnet indikerar att vi erbjuder service till alla invandrare, flyktingar och anhöriginvandrare som är skrivna i Vilhelmina kommun.

 

Visions- och strategidokument

 

Roger Jönsson, samordnare

Vilhelmina Immigrationsservice

Telefon: 0940-146 56

Mobil: 073-046 56 59

 

Samverkanpartners

 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget, Skatteverket, Kronofogden, Svenska Kyrkan, Vilhelmina, Åsele, Dorotea kommuner samt Företagarföreningarna i Södra Lappland.

Regionala utvecklingsprogrammet

 

Projektet är också ett sätt att realisera en del av regionala utvecklingsprogrammets (RUP) visioner om kompetensutveckling och arbetskraftsförsörjning och bemöta RUP:ens hotbild om befolkningsminskning och framtida rekryteringssvårigheter.

Projektledare TRIO

 

 

 

Ulrica Burman

ulrica.burman@vilhelmina.se

Telefon: 0940-146 03

070-208 52 88

Projektmedarbetare TRIO

 

Mats Forsén

mats.forsen@vilhelmina.se

Telefon: 0941-142 34

070-205 27 22

Vilhelmina Lärcentrum, Skolgatan 12, 912 33 Vilhelmina

larcentrum@vilhelmina.se

Copyright @ All Rights Reserved